Projectorkest

Het Projectorkest kent een variërende samenstelling. Per concert, concours of evenement wordt het samengesteld uit de spelers van het Groot Orkest. Iedereen bepaalt zelf of hij/zij aan het project deelneemt. Voor deze opzet is gekozen om ieder lid de keuze te geven mee te spelen met stukken die hem of haar het beste liggen. Sinds 2010 is het Projectorkest ook opengesteld voor niet-leden van Animato. Per project krijgen accordeonisten van buitenaf de gelegenheid aan een project deel te nemen.

Projecten van het Projectorkest bestaan meestal uit één of meer muziekstukken in dezelfde stijl, veelal bijzondere composities van hoog niveau. Elke project is voor de leden weer een uitdaging en na afloop ervan is iedereen weer een stapje gegroeid. Voorbeelden van gespeelde composities zijn: U-Dance van het Motion Trio, Rhapsody in Blue van Gershwin en het moderne stuk Grazer Variationen van Bargielski.

Enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van het Project Orkest waren de deelnames aan het internationale concours in Innsbruck 2010, 2013 en 2016. Tijdens het NOVAM-concours in 2010 promoveerde het Projectorkest naar de superieure divisie, de hoogste klasse in Nederland voor accordeonorkesten. Daarmee behoort het Projectorkest tot de absolute top van de Nederlandse accordeonwereld.

Het Projectorkest staat onder de vakkundige leiding van Nico-Jan Beckers.