Contributie

De contributie bedraagt:

* Leden tot en met 13 jaar: 13 euro per maand
* Leden vanaf 14 jaar: 14 euro per maand

Tarieven instrumentenhuur leden:

* Kleine toetsaccordeon: 5 euro per maand
* Kleine knopaccordeon met melodiebassen: 7,50 euro per maand
* Middelgrote toetsaccordeon: 6 euro per maand
* Grote toetsaccordeon: 7,50 euro per maand

De contributie en de eventuele huur van het instrument worden driemaandelijks afgeschreven via automatische incasso.

Tarieven instrumentenhuur externen:

* Kleine toetsaccordeon: 10 euro per maand
* Middelgrote toetsaccordeon: 12 euro per maand
* Grote toetsaccordeon: 15 euro per maand

De huur van het instrument wordt driemaandelijks afgeschreven via automatische incasso.