Animato Hengelo
Kunst in Hengelo

Kunst in Hengelo

De eerste Hengelose muziekverenigingen organiseerden zich in 1913 in de Hengelosche Combinatie van Muziekverenigingen. Diverse naamswijzigingen later is deze koepel bekend als Federatie van Hengelose Muziekverenigingen. De huidige leden zijn vijf harmonieorkesten (Armonia, Concordia, De Eendracht, Excelsior en de Hengelose Christelijke Harmonie), het Twents Fanfare Orkest, twee accordeonorkesten (Animato en Belzona), twee symfonieorkesten (ELAD en Koninklijk Symfonie Orkest Cecilia) en Big band Hengelo.

De Federatie is een overlegorgaan voor de aangesloten muziekverenigingen, waarin zij hun beleid en concerten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Verder is de Federatie de gezamenlijke spreekbuis richting externe partijen, zoals de gemeente, de muziekschool en de overige culturele instellingen. Daarnaast zijn er regelmatig bijzondere samenwerkingen die onder de vlag van de Federatie worden georganiseerd.

Op de website www.kunstinhengelo.nl kunt u een uitgebreide agenda vinden voor de evenementen die door de diverse Hengelose verenigingen worden georganiseerd.